Skip to main content

Acceptus hållbarhetsarbete i det cirkulära tänkandet

Acceptus arbetar med företagets hållbarhetsfrågor i syfte att i all utveckling vi gör bidra till att skapa positiva samhällseffekter. Vi har som mål att ligga i linje med FN:s hållbarhetsmål.  

I det cirkulära tänket ska både produkter och tjänster kunna återvinnas. I den digitala vårdtjänsten e-Brev ser vi effekter i den effektivitet och besparing i resurser av minskad pappersförbrukning av kuvert, samtidigt som det effektiviserar arbetet för vårdpersonalen som enbart behöver klicka i vårdinformationssystemet TakeCare för att skicka iväg brevet digitalt istället för att först skriva ut det för att sedan kuvertera det.  

Det finns dock en annan sida av digitaliseringen som vi kommer att få se mer av framöver och det berör behovet av att städa undan i våra mailkorgar och allt det vi laddar ner från internet. Vi bidrar till koldioxidutsläpp på våra elektroniska enheter och stora datahallscentraler när vi sparar data. Där behöver vi ökad kunskap i hur vi kan håller nere datalagringen.  

När det kommer till konsulttjänster blir hållbarhetsfrågan mer riktad till hållbara affärsmöjligheter. I det utbud av tjänster vi erbjuder likaså till hur vi utvecklar nya tjänster som det ska finnas ett verkligt behov av. Det cirkulära ledarskapet handlar om att stödja och bidra till att förändring verkligen händer samtidigt som ledaren ska hålla. För att klara det finns det olika behov av chefstöd i olika situationer. En som är ny som chef behöver en form av stöd, medan en chef som möter utmaningar i arbetsgruppen har behov av en annan typ av stöd.  

Genom att utveckla våra tjänster i nära dialog med kunder och marknad kan vi uppnå mätbara mål och enbart använda de tjänster som verkligen levererar mervärde.   

Om du är nyfiken på vad vi kan erbjuda och inte redan är kund, tveka inte att höra av dig för att få information om vad vi kan hjälpa till med. 


Anette Cederberg


 
anette

Anette Cederberg

CDO

Kontakta oss