Skip to main content

Acceptus deltar på HIMSS i Portugal och Vitalis 2023

Vikten av omvärldsbevakning inom området digitalisering och vård är viktig för oss. Vad gör andra länder och hur långt har de kommit när det gäller digitalisering i vården? Acceptus vill ligga i framkant med kunskap om utveckling och innovation inom området digitalisering och vård. Nu när vi äntligen återigen kan träffas och nätverka, ser vi det som en stor möjlighet att lyssna och lära oss mer genom att närvara på HIMSS23 Europe i Portugal 7-9 juni.

HIMSS23 erbjuder utbildningssessioner som fokuserar på fallstudier, lyfter fram storskaliga implementeringar, diskuterar resultatdrivna bästa praxis och delar de senaste data och bevis om digital transformation från olika delar av Europa.”

Vi deltar även på Vitalis den 22-25 maj i Göteborg. Vitalis är Nordens ledande eHälsomöte, möt och nätverka med våra kollegor som deltar och lär känna oss och hur Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter med hjälp av digitala vårdtjänster och projektledning.

Anette Cederberg

CEO

Kontakta oss