Skip to main content

Acceptus AB bildar dotterbolag för digitala vårdtjänster

Syftet är att fortsätta erbjuda support, utbildning och införande av TakeCare, men även att utöka portföljen med ytterligare applikationer och digitala vårdtjänster. Applikationer och tjänster kan vara ett komplement till ett vårdinformationssystem, såväl som att de står för sig själv.
Med nya avtal och samarbetspartners kommer vi kunna fortsätta erbjuda system och tjänster som kan integreras, men också fortsätta utveckla nya tjänster. Vi vänder oss till både befintliga och nya kunder, men även till samarbetspartners i branschen.
- Vi förstår att det kan vara överväldigande med val av olika digitala vårdtjänster, men det är här vi kan hjälpa våra kunder fullt ut. Förutom att välja rätt tjänst handlar det också om att anpassa tjänsten till vad som fungerar bäst i vårdverksamheten. Vi har medarbetare med sjukvårdsbakgrund och är vana att arbeta med den förändring det innebär att införa nya arbetssätt med stöd av digitala vårdtjänster, säger Hans Cederberg CDO och ansvarig chef i det nya dotterbolaget Acceptus eHälsa AB.
Den nya satsningen drivs som ett dotterbolag, men under samma varumärke som Acceptus AB.

Anette Cederberg


HansCederb

anette

Anette Cederberg

CEO

Kontakta oss