Skip to main content

Vikten av igenkänning oavsett patientens kontaktväg

Digitaliseringen av vården har på olika sätt öppnat upp och skapat nya kontaktvägar för patienten att kommunicera med sin vårdgivare. Som patient kan man idag boka in en tid via webben, chatt, få kallelsen digitalt eller ta läkarbesöket via video. Vid alla dessa interaktioner är det viktigt att patienten känner igen sig och känner sig trygg i att dialogen sker med just sin vårdgivare.

E-Brev - Ny avsändarprofil i Kivra

I Acceptus tjänst e-Brev samarbetar vi med Kivra för att tillhandahålla digital patientpost. Kivra lägger stort fokus på användarvänlighet och vidareutvecklar sin tjänst kontinuerligt för att möta användarnas behov.

kivra updateI den senaste versionen har varje vårdgivare möjlighet att komplettera sin avsändarprofil i Kivra för att öka igenkänningsgrad och tillgänglighet för patienten.

Här kan vårdgivaren lägga in en bild samt länkar till exempelvis telefonnummer och hemsida. På så sätt kan patienten enkelt komma i kontakt med vårdgivaren i samband med att hen tar del av sin patientpost i Kivra.

Här är exempel på hur Acceptus utformat sin användarprofil.

 

susanne

Susanne Lindholm

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Susanne

Kontakta oss