Skip to main content

Vi är ett ”Great place to work”

Acceptus förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg, är certifierade enligt Great Place to Work 2022. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Med certifieringen visar vi att Acceptus är en god arbetsplats där anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Acceptus deltog för första gången september 2022 och blev certifierade enligt Great Place to Work och kommer att behålla certifieringen till och med september 2023.

– Vi på Acceptus är väldigt stolta och glada över att bli tilldelade certifieringen en utmärkt arbetsplats genom Great Place to Work, säger Anette Cederberg, vd Acceptus.

Om Great place to work

Företaget Great Place to Work undersöker varje år arbetsplats¬kulturen för 11,5 miljoner medarbetare i 90 länder. Bakom studierna ligger 30-års forskning om vad som utmärker en bra arbetsplats. De allra bästa organisationerna rankas varje år på nationella listor. Bland annat bygger rankingen på medarbetarnas egna upplevelser av sin arbetsplats. Med Great Place to Works metod får organisationer stöd till ett tydligare fokus och process för förbättringsarbete.

Besök Great Place to Work

GPTW Gruppbild 2

anette

Anette Cederberg

VD

Kontakta Anette

Kontakta oss