Skip to main content

Vaccinationsportalen överför automatiskt barn-vaccinationsuppgifter direkt från TakeCare till NVR

Alla vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, samt covid-19-vaccinationer, ska rapporteras till det Nationella vaccinationsregistret (NVR). Acceptus tjänst Vaccinationsportalen överför automatiskt alla barn-vaccinationsuppgifter direkt från journalsystemet TakeCare till NVR. Arbetet på mottagningen effektiviseras och mer tid kan ges till patienten.

Kontakta oss om du är intresserad av att komma igång!

 

Kontakta oss