Vaccinationsportalen överför automatiskt barn-vaccinationsuppgifter direkt från TakeCare till NVR

Alla vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, samt covid-19-vaccinationer, ska rapporteras till det Nationella vaccinationsregistret (NVR). Acceptus tjänst Vaccinationsportalen överför automatiskt alla barn-vaccinationsuppgifter direkt från journalsystemet TakeCare till NVR. Arbetet på mottagningen effektiviseras och mer tid kan ges till patienten.

Kontakta oss om du är intresserad av att komma igång!

johanna

Johanna Severin

Affärsområdeschef digitala vårdtjänster och e-hälsa

Kontakta Johanna

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.