Skip to main content

Sänk trösklarna och tillgängliggör välfungerande teknik

I Daniel Forslunds artikel i Dagens samhälle lyfts bland annat vikten av att skapa möjligheter för mindre vårdgivare att digitalisera verksamheten.

Som leverantör spelar vi en viktig roll i att på olika sätt hjälpa till och sänka trösklarna för våra kunder att digitalisera verksamheten. En del i att sänka trösklarna innebära att erbjuda affärsmodeller som även passar för mindre aktörer. Paketeringar som skapar möjlighet till skalbarhet, att börja i det lilla och växa  i takt med hur verksamheten utvecklas. Prismodeller som gör att mindre aktörer kan och vågar ta steget samt att det finns möjlighet för kursändring om man behöver välja om och välja nytt.

Tekniken finns, och vissa digitala verktyg är mer beprövade än andra. Vi kan som leverantör erbjuda mindre vårdgivare gångbara affärsmodeller och gör skillnad i det att vi har erfarenhet i allt som berör förändringsledning.

Sänk trösklarna är den fras vi oftast säger i teamet inom digitala vårdtjänster. Frasen inrymmer perspektivet av hur Acceptus jobbar för att sänka trösklarna och förenkla vardagen i vården.

Kontakta Acceptus för mer information om hur vi kan hjälpa till att sänka trösklarna för digitaliseringen i din verksamhet.

 

Kontakta oss