Skip to main content

Säkra meddelandekonversationer

Vi ser att fler och fler går över till digital posthantering exempelvis via vår tjänst e-brev. När vi pratar om e-Brev med kunder kommer ofta frågan om säkra meddelanden på tal. Patientpost är en säker väg för dialog men om patienten skulle vilja svara eller skicka någon fråga blir det ofta långa röstmeddelanden i telefonen eller att patienten skickar ett mail med sekretessbelagd information som inte bör skickas den vägen. Här kan vår tjänst NÄRA – digital vårdmottagning vara intressant att titta närmare på. Utöver den självklara funktionen digitala videomöten finns även en funktion för just säkra meddelanden. Där kan du som vårdgivare skicka patientrelaterad information, formulär och behandlingsuppföljning och om man önskar kan man även aktivera möjlighet för patient att svara på dessa och även låta en patient kunna starta en meddelandekonversation med er. Både vårdgivare och patient kan läsa dessa meddelanden när det passar. Funktionen hanterar även dokument och bildbilagor. Ta gärna en titta på vår hemsida där ni även hittar en film om tjänsten.  

  • CE märkt medicinteknisk produkt av Klass I.  
  • Efterlevnad till Patientdatalagen (PdL) och GDPR.  
  • Säker autentisering av patient med mobilt BankID och av vårdgivare med SITHS-kort och/eller Bank-ID.

Acceptus erbjudande av digitala vårdtjänster syftar till att ge vårdgivare möjligheten att optimera sin verksamhet och förbättra patientupplevelsen. Vår målsättning är att sänka trösklarna och tillgängliggöra välfungerande teknik till alla vårdgivare oavsett storlek eller verksamhetsinriktning

 

 

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Susanne

Kontakta oss