Skip to main content

Säkerställ tillgänglighet av information i e-Brev för patienter med synnedsättning

Tillgänglighet är en avgörande aspekt i en god och nära vård men svaret på frågan vad som ökar tillgängligheten kommer i lika många skepnader som det finns patientgrupper och verksamheter. Behoven ser olika ut och kräver olika lösning.

Vi möter dagligen våra kunders strävan mot ökad patienttillgänglighet. I dialoger kring digitala vårdtjänster får vi önskemål om olika typer av funktioner som kan säkerställa att de som vårdgivare är tillgängliga för just sin patientgrupp.

Ett exempel på detta var en fråga vi fick för några veckor sedan,

“- Kan vi få våra e-brev upplästa i mobilen?”

Funktionen efterfrågades för att säkerställa tillgängligheten av information för patienter med synnedsättning. Vi tog med oss frågan och kunde inom kort konstatera att e-Brev går utmärkt att få upplästa via VoiceOver i iPhone eller TalkBack i Android.

Förutom tillgänglighet så sätter även det här exemplet fingret på vikten av att ställa frågor. Att våga ställa frågor och testa vad som går att göra redan idag.

Acceptus gåva mars 2022 till Läkare Utan Gränser

Acceptus har tillsammans med våra kunder som skickar e-brev bidragit till Läkare Utan Gränsers viktiga arbete att rädda liv och lindra nöd där den behövs som mest.

Acceptus mars 2022 MSF

 

 

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Susanne

Kontakta oss