Skip to main content

Projektledare inom e-hälsa som förändringsledare

Digitaliseringen syftar till att effektivisera vården med stöd av tekniska lösningar, vilket i grunden handlar om verksamhetsutveckling. Ett område vårdpersonalen har god kunskap i. Men med olika viljor och idéer i att hitta den bästa lösningen, krävs det att projektledaren, förutom projektledarerfarenhet även har erfarenhet av vård- och omsorgs verksamhet. 

Fördelen med en projektledare med bakgrund inom vård och omsorg är förståelsen för hur arbetssättet påverkas vid införandet av en ny digital tjänst eller system. På så vis kommer användningen igång snabbare, och utbildningstiden förkortas då den sker parallellt i samband med införandet. 

Acceptus har mångårig erfarenhet av att leda och driva projekt av digitalisering och e-hälsa i vård & omsorgsverksamhet. Vi har god förståelse för vad förändring av nya arbetssätt innebär, och kan arbeta i samarbete med verksamheten för ett lyckat införande.

 

Kontakta oss