Skip to main content

Passiva chefer – en effekt av resursbristen?

Vi vill denna gång lyfta ämnet passiva chefer, Chefstidningen mars 2022, och de utmaningar passivt ledarskap kan medföra i en organisation, inte minst med tanke på att passivt chefskap inte är helt ovanligt i arbetslivet, enligt Robert Lundmark. I ett passivt ledarskap kommer stress, ohälsa, sämre prestation som leder till låg utvecklingstakt, och även ökade kostnader.

Det är främst bristen på resurser och förutsättningar inom organisationen som leder till ett passivt ledarskap som leder till att chefen abdikerar. Men det går att förebygga risken med att ett passivt ledarskap uppstår.

Digitalisering - God och Nära Vård

Som vi tidigare lyft fram är förväntningarna på chef- och ledarskap högt ställda, inte minst att leda i förändring, i en redan komplex och föränderlig vardag. Med en passiv chef blir ledarskapet lidande och det viktiga förändringsarbetet som krävs idag, inte minst när det gäller digitalisering och omställningen till God och Nära Vård.

Robert Lundmark delar med sig av några tankar om hur passivt ledarskap kan förebyggas. I första hand handlar det om att säkerställa resurser för att kunna agera konstruktivt. Men mer kunskap krävs också ut i chefsleden – mer utbildning om delegeringsprocesser är helt nödvändigt, som han ser det.

– Om vi nu tänker att chefer normalt sett är passiva som en följd av omöjliga förutsättningar eller misslyckad strategi, då måste vi också utgå från att chefer och ledare bör få hjälp att förstå hur de bör agera.

Hur kan vi möta ökade utmaningar som väntar och skapa bättre förutsättningar för närvarande aktivt ledarskap?

Interimschef från Acceptus

Vi på Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter och bidrar i roller som stöd både som interimschef när det behövs, men också som chefsstöd. Våra chefskonsulter är vana att snabbt sätta sig in i en situation och leda förändring.

Kontakta Isa Wiman för att höra mer om hur vi jobbar med interimschefslösningar och hur vi arbetar för att matcha rätt konsult till rätt behov.

isa

Isa Wiman

Konsultchef Mellersta- Södra Sverige

Kontakta Isa

Kontakta oss