Skip to main content

Pandemin har gjort oss mer vetenskapskunniga

Vad har hänt under pandemin? Nu visar ett antal mindre studier på att pandemin gjort oss mer vetenskapskunniga genom att vi fått upp ögonen för folkhälsa. Resultatet pekar på ett ökat intresse för att söka sig till utbildningar inom virologi, epidemiologi och biologi. Även ansökningar till vårdyrken ökar då pandemin introducerat oss i olika yrkesroller.

Experter inom området ser detta som positivt då det visar på allt fler möjliga karriärvägar, till jobb där det råder brist på specialister. Även barn visar på beundran av vårdpersonal och forskare, något som framkommit i bilder som barn tecknat under pandemin.

Laboratorieverksamheter har vuxit fram, likaså vaccinationscentraler. Något som med all säkerhet kommer att leda till att vi hanterar självtester inom ett antal områden framöver. Vilket i sin tur effektiviserar och underlättar i att fånga allt fler sjukdomar i ett tidigt stadium.

Så under tiden vi väntar vi på att pandemin ska klinga av. Fortsätter vi söka information om hur vi kan lära oss mer och vad vi kan göra för att bidra till att sänka smittotalen.

anette

Anette Cederberg

VD

Kontakta Anette

Kontakta oss