Skip to main content

Organisationen utvecklas i takt med kundbehovet

Acceptus växer och utvecklas i takt med att våra kunders behov av digitalisering ökar. Vi har under de inledande månaderna välkomnat flertalet nya kollegor som etablerat sig väl i teamet. Nu tar vi nästa steg och utvecklar organisationen för att på bästa sätt möta våra kunders behov av kompetens i kombination med support, utbildning och införande av digitala vårdtjänster.

Från 1 maj samlar vi verksamheten inom digitala vårdtjänster och e-hälsa konsulter inom ett och samma affärsområde. På så sätt får vi en tydlig ledning och sammanhållning av området inom digitalisering och kan erbjuda ett än bättre stöd till såväl våra kunder som samarbetspartners.

citat:

“Synergieffekterna inom dessa båda områden är tydliga. Det handlar till mångt och mycket att göra samma sak, att guida och leda våra kunder i digital förändring och digitala verktyg, fast i olika skalor och format. Vi ser även fördelar i våra olika partnersamarbeten där vi nu kan komma att bidra i andra typer av projekt”

 

 

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Susanne

Kontakta oss