Skip to main content

Nu tar digitalisering fart - är du redo?

Vi har under de två pandemiåren som pågått genomlevt en slags “chockdigitalisering” enligt professor Elin Wihlborg som forskar om digitalisering. Vi övergick tidigt i början av pandemin till distansmöten och hemarbete med stöd av digitala plattformar. Plattformarna Teams och Zoom som används i distansmöten idag, har successivt utvecklats med nya funktioner, allt för att ge oss en bättre användarupplevelse. Ju mer vi använder digitala tjänster ökar insikten och förståelsen i hur de kan effektivisera och förenkla vardagen i våra verksamheter.

Nu när smittspridningen minskar och samhället öppnar upp igen, kommer den digitala transformationen att accelerera. Det handlar främst om att hitta nya sätt att driva verksamheten med stöd av digitala tjänster. Vi kommer att fortsätta med digitala möten, allt för att bibehålla effektiva och flexibla mötesalternativ nu när vi har valmöjligheten att även träffas. Vi kommer utifrån våra erfarenheter av digitaliseringen under pandemin att ifrågasätta andra områden som kan digitaliseras i syfte att effektivisera våra arbetsprocesser.

En tjänst som stadigt ökar i användning är vår egenutvecklade tjänst för digital posthantering, e-brev. Med e-brev digitaliseras hela posthanteringen, all manuell hantering av brevförsändelsen försvinner, vilket innebär att tid frigörs som kan användas till annat som är viktigare än att kuvertera och frankera brev.

Läs mer och hur du kan digitalisera din posthantering?

anette

Anette Cederberg

VD

Kontakta Anette

Kontakta oss