Skip to main content

Ledar- och medarbetarutveckling med Acceptus

Acceptus har lång erfarenhet av att utbilda chefer och ledare i ledarskap. Vi som undervisar på våra chefsutbildningar har sjukvårdsbakgrund och har själva jobbat både kliniskt och som chefer. Detta gör oss väl rustade att utveckla och utbilda vårdens och omsorgens chefer. Vi har bland annat kurser inom personligt ledarskap, förändringsledning och teamutveckling. Tidigare i mars har vår konsultchef Anna-Karin Bergström hållit i en halvdagsutbildning för medarbetare på temat “Hur samarbetar vi bättre i teamet utifrån våra personligheter”. Under dagen fick deltagarna också träna på att ge och ta emot feedback. Detta är bara ett exempel på kunduppdrag som vi utför inom ramen för vårt erbjudande inom ledar- och medarbetarutveckling.

Endagsutbildning i förändringsledning

Den 8 juni finns det platser kvar på vår populära endagsutbildning i förändringsledning med metoden Wallbreakers. Kursen vänder sig till chefer och ledare som vill utveckla sin förmåga att leda förändring, och hålls i moderna lokaler i centrala Stockholm. Mer aktuellt än någonsin!

Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Om du har frågor om skräddarsydda utvecklings- och utbildningsinsatser kring ledarskap för chefer i vård och omsorg, kontakta Anna-Karin Bergström, konsultchef.

 

Kontakta oss