Skip to main content

Interimt ledarskap i omställningen till god och nära vård

Det finns många aspekter i begreppet god och nära vård, patienten framför allt, men inte minst medarbetarna. Framtidens ledarskap inom Sveriges hälso- och sjukvård kommer helt klart att stå inför en förändringsresa. Hur kommer denna förändring påverka ledarskapet och vad kan vi göra för att stödja och vägleda i denna förändringsresa?

Vi på Acceptus är övertygade om att interimt ledarskap kommer att vara en viktig del i denna förändringsresa. Det är inom flera områden där vi med vår breda kompetens och bakgrund kan vara ett stöd i omställningsarbetet.

I ett nyligen regionseminarium “Samverkan god och nära vård - så går vi från ord till handling”, anordnat av Medicon Village i Lund. Lyftes bland många områden samverkan mellan kommun och region samt samverkan mellan privata aktörer och innovatörer.

- Många av våra medarbetare har lång erfarenhet av både kommunal och regional sjukvård och är dessutom vana att arbeta med förändringsledning. Detta ser jag som en nyckel och vi kommer att se en efterfrågan av interimt ledarskap inom ramen för en god och nära vård säger Anders Karlsson, områdeschef i Acceptus för Sveriges regioner och privata vårdgivare.”

Vi du veta mer om vad Acceptus kan erbjuda så är du välkommen att kontakta Anders Karlsson.

anders

Anders Karlsson

Områdeschef
Sveriges regioner och privata vårdgivare

Kontakta Anders

Kontakta oss