Skip to main content

Interimt ledarskap i den kommunala vården

Interimt ledarskap som ett naturlig komplement i den kommunala vården och omsorgen i den pågående omställningen av svensk hälso- och sjukvård.

Vi vet av erfarenhet och har kunnat läsa oss till i olika rapporter och sammanställningar att kommunal vård- och omsorg haft en mer undanskymd roll inom hälso- och sjukvården. Något som i inledningen av pandemin framför allt blev synligt inom äldrevården. Nu läggs allt större fokus på den kommunala delen av ansvarskedjan i den pågående omställningen av svensk hälso- och sjukvård i och med God och Nära Vård.

Förväntningarna på chefs- och ledarskap är som nämnts tidigare höga, inte minst i att leda förändring i en redan komplex och föränderlig vardag. Hur kan vi då möta kommande ökade utmaningar som väntar i äldreomsorgen? Vad kommer ledarskapet att vara i behov av för att säkra resurser, teknisk utveckling och behovet av kompetens, inte enbart för framtiden utan även redan idag.

Vi på Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter och bidrar i roller som stöd både som interims chef när det behövs, men även som chefsstöd. Våra chefskonsulter är vana att snabbt sätta sig in i en situation och leda förändring.

Kontakta Isa Wiman för att höra mer om hur vi jobbar med interimschefslösningar och hur vi arbetar för att matcha rätt konsult till rätt behov.

isa

Isa Wiman

Konsultchef Mellersta- Södra Sverige

Kontakta Isa

Kontakta oss