Skip to main content

Inspireras av Region Halland

Informatik, informationsarkitekturer och möjligheten att dela hälsodata är vägen för att nå en informationsdriven vård där information finns tillgänglig för rätt person, vid rätt tillfälle för att ta rätt beslut. Det är många delar som behöver komma på plats innan vi är där, men Halland är en region som kan visa på ett gott exempel.

Halland var tidiga och banbrytande med att bygga upp ett eget datalager vilket fortfarande är levande och i bruk. Datalagret används exempelvis som underlag för forskning, synliggöra data så som hur många patienter som är inlagda i regionen vid en given tidpunkt, statistik för en specifik verksamhet eller något så vardagligt som att slå hål på myter.

De har även tagit fram en uppskattad webbutbildning för att höja kunskapen om digitaliseringens grunder inom vård och omsorg “Digga Halland”. Utbildningen är gratis och tillgänglig fram till den 31 december 2022.

 

 

 

Kontakta oss