Skip to main content

Hur tar vi igen “kunskapsskulden” i vården?

De senaste två åren med pandemin i fokus har många chefer och medarbetare inom vården arbetat under hög belastning. Möjligheten till kunskapsinhämtning och utveckling har med anledning av det inte varit möjlig. Vi står nu inför “kunskapsskuld”. Vi vet från flertalet artiklar och rapport b.la. från Vård och omsorgsanalys att chefer i vården har komplexa uppdrag och slits mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakten med medarbetare. Under senare tid visar det även att det saknas stödfunktioner.

Vidare framgår det i rapporten att “63 procent av socialcheferna anser att det behövs ytterligare ledarskapsutbildningar, för både nya och mer erfarna chefer”. Vi håller med, utbudet behöver uppdateras och anpassas till nya förutsättningar. Pandemin chockdigitaliserade oss, och ledarskapet behöver stärkas med kunskap och stöd i att leda och driva verksamhetsutveckling där digitaliseringen spelar en huvudroll.

För oss på Acceptus blir 2022 det året vi blicka framåt och satsar på behovsanpassad ledarskapsutveckling för chefer i vård och omsorg.

anette

Anette Cederberg

VD

Kontakta Anette

Kontakta oss