Skip to main content

Förstärkning i organisationen för utbildningar i digitala vårdtjänster

Acceptus växer och utvecklas i takt med att våra kunders behov av digitalisering ökar.

Nina Blommé började på Acceptus i januari och arbetar som projekt- och utbildningsledare inom vårt TakeCare erbjudande.

nina

Nina kommer senast från rollen som forskningssjuksköterska på Ersta diakoni där hon även haft rollen som lokal system administratör för TakeCare. Nina har även varit involverad som arbetsgruppledare och utbildningsledare vid införande av journalsystem vilket gör att hon har god insikt i vikten av utbildning för att nya system ska komma till bäst nytta för såväl verksamheten som för användaren.

johanna

Susanne Lindholm

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Susanne

Kontakta oss