Förstärker organisationen för implementering av digitala vårdtjänster

Acceptus växer och utvecklas i takt med våra kunders ökade behov av digitalisering. Under året välkomnar vi nya kollegor och i mitten på februari började Caroline Liljedahl. Caroline kommer arbeta med projektledning och utbildning inom vårt erbjudande av digitala vårdtjänster.

caroline

Caroline har en bakgrund som sjukgymnast inom primärvården, där har hon även varit utvecklingsledare och processhandledare i olika projekt som syftat till att öka den digitala kompetensen hos vårdpersonal.

johanna

Johanna Severin

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.