Skip to main content

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna – vilken roll har ledarskapet i denna digitaliseringsresa?

I föregående nyhetsbrev följde vi upp vår diskussion om ämnet chefscoachning och gav förhandsglimtar om vårt nyligen inledda utvecklingsarbete med att ta fram olika paketlösningar där coachning är en del av ledarskapsutvecklingen.

I detta brev tänkte vi fokusera och digitaliseringsresan och då utifrån Socialstyrelsen rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.

Kommunernas arbete med styrning, kvalitetsledning och informationssäkerhet går framåt inom många områden avseende den digitala utvecklingen. Samtidigt finns det fortfarande områden där utvecklingen går långsamt eller står still. Nivåerna skiljer sig åt mellan socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården samt mellan socialtjänstens olika verksamhetsområden. Socialstyrelsen har i sammanfattande kommentarer konstaterat att tillgången till välfärdsteknik för kommuninvånarna i landet inte är likvärdig. Rapporten har också påvisat att det råder ojämlik tillgång inom flera andra områden, exempelvis i kommunens digitala e-tjänster och tillgång till internet i boendet.

Årets rapport visar att beslut om breddinförande inte är garanti för stor spridning eller hög användning av välfärdsteknik. I stället visar rapporten att många kommuner som har breddinfört en teknik endast har några enstaka individer som använder den. Detta belyser kommunernas utmaning i att inte bara gå från pilotverksamhet till breddinförande utan också att gå från breddinförande till en bred och jämlik tillgång till välfärdsteknik.

Optimala nivåer av välfärdsteknik går inte att fastställa. De låga nivåer i användandet av välfärdsteknik kan tyda på att det brister i jämlik tillgång och att kommunerna behöver fokusera mer på att sprida kunskap om välfärdsteknik och involvera medarbetare, brukare, patienter och närstående i högre utsträckning.

Vi på Acceptus är övertygade om att ledarskapets roll i denna digitaliseringsresa inte går att understryka nog. Det är ledarskapet som måste driva utvecklingen framåt och möjliggöra för medarbetare att få digitaliseringen och välfärdstekniken att tjäna människan.

Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter och kan bidra i stödjande roller, dels som interimschef i det tillfälliga ledarskapet, men även som chefsstöd.

Våra interimschefer är vana att snabbt sätta sig in i en situation och leda förändring. Vi kan även bidra med chefscoachning, både enskilt till chefer och ledare, såväl som till ledningsgrupper.

Kontakta Isa Wiman för att höra mer om hur vi jobbar med interimschefslösningar och hur vi arbetar för att matcha rätt konsult till rätt behov.

isa

Isa Wiman

Konsultchef Mellersta- Södra Sverige

Kontakta Isa

Kontakta oss