Skip to main content

E-hälsa konsulter agerar länk mellan verksamhet och teknik

Enligt E-hälsomyndigheten kan e-hälsa definieras som "användningen av digitala verktyg och utbyte av information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa”. Tre återkommande teman inom e-hälsa är kommunikation, tillgänglighet och verksamhet. I Acceptus erbjudande av konsulttjänster inom e-hälsa är det just temat “verksamhet” som står i fokus. Att ge vårdpersonal rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb information vilket i sin tur leder till säkrare vård.

Acceptus e-hälsa konsulter ger stöd åt våra kunder i digitaliseringsprojekt och agerar bryggan mellan verksamhet och teknik. Acceptus konsulter har lång erfarenhet av kravställning, projektledning, utbildning, implementering och inte minst av det förändringsarbete som krävs vid införandet av digitala verktyg.

Vårt senaste tillskott i gruppen är Kristina Levin.
Kristina är process- och verksamhetsutvecklare samt projektledare men många års erfarenhet från hälso- och sjukvård samt omsorg. Senast kommer Kristina från ett uppdrag som processledare äldreomsorg i Skövde kommun. Hon har tidigare arbetat som verksamhetsrådgivare åt mottagningar inom privat sjukvård. I de uppdrag hon axlat har hon bla. tagit fram och arbetat med processkatläggning, varit med och utvecklat samt implementerat IT-system.

 

 

 

Affärsområdeschef digitala vårdtjänster och e-hälsa

Kontakta Susanne

Kontakta oss