Skip to main content

Digitala arbetssätt ger ökad effektivitet och patientsäkerhet

Vi har precis gått i mål med ett projekt tillsammans med vår samarbetspartner Strikersoft där vi effektiviserat vårdprocessen med hjälp av digitala arbetssätt i tjänsten SwipeCare. 

Vår kund, en slutenvårdsavdelning, såg behovet av att effektivisera och kvalitetssäkra inskrivningsförfarandet. Kunden såg stor potential med tjänsten SwipeCare då det möjliggör att inskrivningens alla steg, både anamnes och statustagning samt dokumentering i TakeCare, kan ske vid ett och samma tillfälle ute på avdelningen vid patientens säng.

Acceptus roll i projektet har varit att agera bryggan mellan verksamhet och teknik. Vi har tillsammans med kund översatt existerande arbetssätt till digitala flöden samt säkerställt att all dokumentation i TakeCare blir rätt och riktig. Acceptus har även tagit fullt ansvar för de iPads som används för att möjliggöra de mobila arbetssätten. Med detta upplägg har Acceptus funktionsansvar för all hantering av iPad inklusive applikationen vilket gör att kunden kan fokusera på att vårda patient.

Vid vår senaste uppföljning återkopplade kunden återkopplade de med följande:

  • Tidseffektivt - mer tid med patient och mindre tid för administration.
  • Strukturerat arbetssätt - alla följer per automatik samma steg och fyller i all efterfrågad information. Förenklar upplärning av nya kollegor, vikarier eller studenter
  • Ökad patientsäkerhet - all dokumentation sker direkt i TakeCare, inga gula lappar behövs.
 

 

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Susanne

Kontakta oss