Skip to main content

Det stora steget är att ändra arbetssättet

Vi har precis gått i mål med ett projekt tillsammans med vår samarbetspartner Strikersoft där vi effektiviserat vårdprocessen med hjälp av digitala arbetssätt i tjänsten SwipeCare. Det som blir tydligt vid den här typen av projekt är att den största förändringen är inte den aktuella digitala applikationen i fråga, utan att den möjliggör (och kräver) förändrade arbetssätt. Att göra annorlunda är den svåraste nöten att knäcka och få med sig alla på tåget. När det väl är gjort så är det stora jobbet i mångt och mycket klart och de digitala verktygen kan komma till användning. Det vi på Acceptus strävar efter är att just sänka dessa trösklar genom att guida i förändringen och avlasta kring hanteringen av digitala verktygen.

Acceptus roll i det aktuella projektet har varit att agera bryggan mellan verksamhet och teknik samt ta ett helhetsansvar för såväl införande som teknik. Vi har tillsammans med kunden översatt existerande arbetssätt till digitala flöden samt säkerställt att överföringen till journalsystemet skett på ett rätt och riktigt sätt. Acceptus har även tagit ansvar för inköp och hantering av iPads. Med detta upplägg tar Acceptus funktionsansvar för hantering av både iPads och applikationen vilket gör att som kund fokusera på att vårda patienten.

Vi söker nu nya kunder som ser möjligheten att både effektivisera och kvalitetssäkra sina vårdprocesser med digitala mobila arbetssätt. Är ni intresserade av att höra mer. Kontakta Acceptus för mer information.

 

 

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Susanne

Kontakta oss