Skip to main content

Det nya videosamtalet och hur man kan jobba med chatt

I april lanserades en uppdaterad version av videosamtalet i Acceptus app NÄRA Digital vårdmottagning. Vårdutövare och patienter kan glädjas åt att funktionaliteten blir smartare och ännu enklare att använda, vyn blir tydligare och det går att se fler deltagare i videoströmmen samtidigt. I det nya videosamtalet kan vårdutövaren välja om hen vill se deltagarna i gallerivy (som på bilden nedan) eller i talarvy, där den som talar visas i stor bild.

Skärmdelning fungerar precis som tidigare för vårdutövaren, men nu kommer även patienter och andra deltagare som använder webbgränssnittet att kunna dela sin skärm i videomötet.

Multicall SE 4 numbers

Förutom videosamtal är meddelanden och formulär andra kraftfulla verktyg i en digital vårdmottagning. Läs på Region Stockholms hemsida om ett exempel hur en vårdcentral ersatte sin högt belastade drop-in mottagning med chatt och frågeformulär för att förbättra arbetsmiljön och känna en större trygghet i att man ger vård till den som behöver det allra mest.

Region Stockholms sida “Jobba disifysiskt” är en inspirerande och innehållsrik hemsida vi vill tipsa er att besöka. Här finns handfasta och konkreta tips!

 

susanne

Susanne Lindholm

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Susanne

Kontakta oss