Skip to main content

Acceptus utvecklas för att bättre möta kunderna

Acceptus inför en ny organisation, bättre anpassad för att möta våra kunder, framtiden och vården som är i ständig förändring. För att möjliggöra det behöver vi förbättra i hur vi leder, arbetar och organiserar oss.

Affärsområden för digitala vårdtjänster och e-hälsa konsulter.

Vi fortsätter växa och vill möta våra kunder på ett snabbare och förenklat sätt med rätt kompetens i en kombination av support, utbildning och implementering av digitala vårdtjänster.

Kontakta oss