Skip to main content

Acceptus på Personal & chef Kistamässan 28–29 september

Efter två dagars konferens med många bra möten och träffar med kollegor, känns det nästan som vanligt igen. Personal & chefmässan bjöd på många spännande föredrag och möten i Acceptus montern. Jag tillsammans med mina kollegor interimscheferna Kristina Langhammer och Birgitta Milton, fick frågor om vad det innebär att arbeta som interimschef, vi fick även stor respons av andra frågor under föredraget “Digital transformation med en interimschef”. Digitaliseringen behöver få ny fart även om vi under pandemin “chockdigitaliserades” med alla Teamsmöten och vad det kom att innebära för oss. 

Implementering av ett nytt system som har till syfte att effektivisera processer i en verksamhet eller öka tillgängligheten, för nämna de två mest vanliga exemplen. Behöver ledarskapet präglas av att leda i förändring. 

Interimschefen har egenskaper som jämställs med det transformativa ledarskapet. Ett ledarskap där egenskaperna hos en person kännetecknas av någon som antar utmaningar, och ser ett möjligt genomförande utifrån eget mod och tidigare erfarenheter av att ha gjort något liknande förut. Situationerna är stundtals tuffa att gå igenom, men ger livserfarenhet och trygghet som är stärkande för ett ledarskap. 

Det finns studier som lyfter möjligheten att anlita interimschefen i uppdrag för att stärka det organisatoriska lärandet i en verksamhet. Resultatet i studierna pekar på att Interimschefen kan agera som en “learning trigger”. En extern kraft med erfarenhet av olika verksamheter, situationer och chefsnivåer, kan vara en kraft för förändring av kulturen och på så vis skapa hållbarhet i lärandet.  

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om vad det innebär att hyra en interimschef från Acceptus.  

anette

Anette Cederberg

VD

Kontakta Anette

Kontakta oss