Vi växer med interimschefer i vårt avlånga land

Som ny och med uppdrag att utveckla och etablera Acceptus i nya områden kan vi konstatera att vi fortsätta växa.

Vi tackar för det förtroende vi får, i det att vi ser en ökad efterfrågan av våra tjänster. Det är tillsammans vi gör skillnad på riktigt, varje dag.

Det är inte bara interimschefsuppdragen som efterfrågas. Det är också uppdrag som verksamhetscontroller, utredare och projektledare i myndighetsuppdrag och vårdrelaterade administrativa chefsroller vi ser en ökad efterfrågan. Det är roller som har en stödfunktion i att underlätta för kärnverksamheterna, så att de kan vara bäst när det gäller på att erbjuda god och kostnadseffektiv vård och omsorg.

Oavsett om vi är på Äldreomsorgsdagarna, Socialchefsdagarna eller andra konferenser, webbinarier eller deltar i föreläsningar på SKR, ser vi att fokus i allt större utsträckning riktats mot ledarskapet. Ledarskap i kontexten digitalisering, omställning till god och nära vård och förändringsledning bara för att lyfta fram några exempel. Förväntningarna på chefs- och ledarskap är som bekant höga, vilket innebär att det är fortsatt viktigt att se över förutsättningarna för ett gott medarbetarskap och hållbart ledarskap.

Vi på Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter och bidrar i olika roller som stöd både i rollen som interimistisk chef när det behövs, men även som chefsstöd.

Kontakta Isa Wiman för att höra mer om hur vi jobbar med interimschefslösningar och hur vi arbetar för att matcha rätt konsult till rätt behov.

isa

Isa Wiman

Konsultchef Mellersta- Södra Sverige

Kontakta Isa

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.