Värderingsstyrd rekrytering

I en tid av stora förändringar i pandemins spår känner vi på Acceptus av en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Fler talanger söker helt enkelt till oss och vi drar slutsatsen att många ser sig om efter nytt jobb. Parallellt med detta märker vi av en ökad efterfrågan på våra interimschefer med många uppdragsförfrågningar och förlängningar av uppdrag, och vi rekryterar därför både till fasta och tillfälliga tjänster.

I en rekrytering följer att några kandidater blir utvalda och ska börja sin anställning. Vilket är då det bästa sättet att få nya medarbetare att känna sig välkomna och på lång sikt vilja stanna i företaget? Det kan handla om att ha en arbetsplats, en telefon och dator med rätt mjukvara och de inlogg som man behöver för sitt jobb. Här kommer checklistorna in, och är nog den enkla biten. Men ännu viktigare är en känsla av att min kompetens är efterfrågad, att få lära känna kulturen på mitt nya jobb och att förstå vilka sociala koder och värderingar som råder på företaget. Detta kan vara extra utmanande i ett konsultföretag, där själva idén ofta är att konsulterna är ute hos kund och ska vara följsamma även till kundens värderingar och kultur.

Acceptus står nu i startblocken för ett ambitiöst arbete med vår egen process för att ta ombord nya medarbetare. När restriktionerna snart släpper fortsätter vi att blicka framåt och vill med detta vässa oss i att ännu snabbare få nya medarbetare att komma in i och känna tillhörighet i företaget. Vårt mål är att våra värderingar i företaget ska styra hela processen från urval till första tiden på nya jobbet. Med detta som bas kommer vi involvera våra medarbetare i workshops, där vi tillsammans ska ta fram vårt sätt att ta hand om våra nya kollegor. För vem kan veta bättre än de som jobbar i företaget? Vi har alla varit nya på jobbet en gång och har garanterat tankar om vad som behövs för att förstå sitt nya jobb och kanske lite snabbare komma på banan. Hur gör ni på ditt jobb? Dela gärna med dig till oss!

Kontakta Anna-Karin Bergström för en pratstund om ditt bästa sätt att ta ombord nya medarbetare.

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.