Vaccinationsprogram försenas

Just nu är det fokus på vaccinering av Covid-19, samtidigt som övriga vaccinationsprogram runt om i världen försenas. Detta får till följd att miljontals barn riskerar allvarlig sjukdom.

Sista veckan i april var det WHO´s vaccinationsvecka. Varje år genomförs veckan för att uppmärksamma vikten av att alla länder i världen följer sina rutinmässiga vaccinationsprogram för att undvika utbrott av dödliga sjukdomar som gula febern, mässlingen och difteri.

Vaccineringen mot Covid-19 har således trängt undan vaccinationsprogrammen. Hoppet står nu till att vi kan accelerera Covid-19 vaccinationerna för att kunna fortsätta det livsviktiga arbetet i övriga vaccinationsprogram.

Forskning och innovation behövs också för enklare administration av vaccineringar i samband med kommande pandemier och epidemier. Kanske vaccin i framtiden finns i andra former, drickbart eller i form av nässpray? Genom detta skulle vaccinationsprocessen påskyndas och underlätta en effektivare administration av vaccinet.

anette

Anette Cederberg
VD

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.