Tryggare vård med egenmonitorering

Digitala tjänster för egenmonitorering är ett prioriterat satsningsområde inom Vision e-hälsa 2025 samt en del av reformen God och Nära vård. Syftet med egenmonitorering är att stärka patientens kontroll över sin egen hälsa och uppleva trygghet. Avsikten är även att det ska leda till bättre användning av hälso- och sjukvårdsresurser och möjliggöra upptäckten av försämringsperioder i tidigt skede. Acceptus är aktiva inom detta område och bidrar till att öka möjligheterna för användning av egenmonitorering.

En rad olika projekt är igång runt om i Regionerna. Ett exempel är ImagineCares samarbete med Region Östergötland inom vård av Astmapatienter. Genom egenmonitorering kan vården finnas där patienten är som tryggast.

En viktig aspekt inför ett breddinförande av egenmonitorering är infrastrukturen. Hur ska data och information sparas för att finnas åtkomlig för rätt personer, vid rätt tillfälle samt med en försäkran om att datainlagringen sker på ett säkert sätt?

Acceptus har kunskap och erfarenhet inom detta område och kan hjälpa dig till en informations- och patientsäker lösning.

johanna

Johanna Severin
Försäljningsansvarig digitala tjänster

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.