Tala direkt in i journalen

Digitalisering innebär ett spektrum av möjligheter vilka kräver olika grad av verksamhetsförändring för att tillgodogöra den fulla nyttan. En del av detta är verktyg som syftar till att automatisera, det vill säga att underlätta och effektivisera, olika administrativa aktiviteter. På så sätt kan verksamheten frigöra mer tid till patientkontakt. Här finns en rad olika verktyg där ett av dem är taligenkänning. Taligenkänning möjliggör för dig som vårdpersonal att tala in journalanteckningen direkt in i journalen via en hand-enhet.

Acceptus har under ett antal år erbjudit våra kunder taligenkänningstjänsten Dragon. Det är en smidig produkt där du i princip kan komma igång med journalföring via taligenkänning på en dag. Hör av dig till oss på Acceptus om du vill veta mer eller lyssna in på vårt inspelade webbinarium där vi demonstrerar hur Dragon används i TakeCare.

johanna

Johanna Severin
Försäljningsansvarig digitala tjänster

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.