Strategier för att lära oss leva med Coronaviruset

Hösten står för dörren och med den följer en ovisshet om smittspridningen kommer att ta fart när skolor och arbetsplatser successivt öppnar upp igen. Experter och forskare tycks trots allt vara eniga om vikten av att fortsätta vaccinera, främst unga, för att uppnå ett så högt antal fullvaccinerade individer som möjligt i samhället.

Allt pekar på att vi kommer att behöva lära oss att leva med viruset en lång tid framöver och vi kommer sannolikt hantera coronaviruset som en del av de återkommande säsongsvarierande virussjukdomarna.

Om detta är ett möjligt scenario behöver vi hitta strategier för hur vi hanterar och beter oss i olika situationer som uppstår i samband med fysiska träffar. Detta kommer krävas oavsett om det är i arbetet eller i samband med privata tillställningar. Vi vet med erfarenhet av de senaste två åren att det är möjligt att hantera möten digitalt. Men när vi har behov av att vara kreativa tillsammans och träffas och känna tillhörighet i grupper vi ingår i, då krävs det både vilja och tydliga riktlinjer för vad som gäller.

Fram tills vi ser att det går åt rätt håll lyssnar vi till Folkhälsomyndighetens rekommendationer samtidigt som vi inväntar mer fakta om coronaviruset och dess olika varianter.

anette

Anette Cederberg
CDO

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.