Rusta för det nya normala

I Acceptus förra nyhetsbrev skrev vi om hur vi kraftsamlar kring vår egen on boarding-process för att på ett bra sätt välkomna nya medarbetare in i företaget. Den här gången spinner vi vidare på temat och tar greppet om re-onboardingen för att få tillbaka medarbetarna till det nya normala när samhället öppnat upp igen efter pandemin. Detta kräver synligt, medvetet ledarskap där en av de större utmaningarna är att inte falla tillbaka till arbetssätt vi försöker lämna. Detta är också förändringens stora utmaning, att inte falla tillbaka i gamla vanor och kulturer.

Acceptus har en unik utbildning i förändringsledning utifrån en metod som heter Wallbreakers. Varför unik kanske du tänker? Wallbreakers är en interaktiv utbildning där du utifrån ett fiktivt case får agera förändringsledare och chef när två företag ska slås ihop till ett.

Under en heldag får du som chef träna dig på att lotsa dina medarbetare genom förändringens tre faser med allt som kan hända när människors naturliga motstånd till förändring slår till. Detta sker i en helt ofarlig miljö där en spelledare vägleder och förklarar förändringens fallgropar och möjliggörare på ett pedagogiskt sätt.

Teori blandas med praktik och du går ifrån utbildningen med en rad insikter och färdigheter i ditt fortsatta ledarskap. Utbildningen vänder sig till chefer och projektledare/ledare och är också ett utmärkt verktyg för att utveckla arbetet i din ledningsgrupp.

Läs mer om vår utbildning i förändringsledning och kontakta Anna-Karin Bergström för att få kostnadsförslag och för att boka din utbildning.

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.