På väg till socialchefsdagarna i Malmö

I föregående nyhetsbrev lyfte vi våra tankar efter Äldreomsorgsdagarna 2021. Syftet med deltagandet var påfyllning av kunskap och bygga relationer. Det var fantastiska dagar och vi kunde konstatera att det är mycket på gång inom äldreomsorgen. Och förväntningarna på chef och ledarskap är höga, vilket innebär att det är desto viktigare att fortsätta se över förutsättningarna för ett gott ledarskap.

Ledarskap är en av de viktigaste förutsättningar för ett gott medarbetarskap. Chefer behöver få förutsättningar för att leda med rätt förutsättningar.

Låt oss på Acceptus bidra som stöd, både i rollen som interimistisk chef när det behövs, men även som ett chefsstöd till en chef. Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter

Sitter i skrivandets stund på tåget på väg till Socialchefsdagarna i Malmö, ett nytt tillfälle att bygga relationer och inhämta kunskap - Jag hoppas att vi ses!

Kontakta Isa Wiman för att höra mer om hur vi jobbar med interimschefslösningar och hur vi arbetar för att matcha rätt konsult till rätt behov.

isa

Isa Wiman

Konsultchef Mellersta- Södra Sverige

Kontakta Isa

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.