Ledarutvecklingsprogram för chefer och ledare

Satsa på dina chefer för att bygga ett hållbart ledarskap. Gott ledarskap skapar bra verksamheter, nöjda medarbetare och sist men absolut inte minst bra vård för patienterna. Acceptus har ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig till chefer och ledare inom vård och omsorg.

Våra kursledare är själva sjukvårdsutbildade med lång chefserfarenhet från vård och omsorg. Vi kan hälso- och sjukvårdens förutsättningar och vet vilka utmaningar och svårigheter du kan möta. Programmet lämpar sig för chefer och ledare i såväl första som andra linjens ledarskap.

Programmet sträcker sig över tre terminer med sex moduler om vardera två dagar. Programmet kan genomföras med blandade grupper från olika verksamheter och kan också skräddarsys för dig som kund utifrån de behov som behöver prioriteras i din verksamhet.

I nuvarande ledarutvecklingsprogram ingår bland annat modulerna hållbart ledarskap, att leda i förändring, kommunikativt ledarskap, konflikthantering och svåra samtal samt handledning.

Hör av dig till Anna-Karin Bergström, kursansvarig för programmet så kan hon berätta mer.

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.