Ledarutveckling för chefer i vården av chefer i vården

Gott ledarskap skapar bra verksamheter, nöjda medarbetare och viktigast av allt bra vård för patienterna. Acceptus är just nu i sluttampen av ett ledarutvecklingsprogram som vi har fått förtroendet att hålla för en vårdkoncern i Stockholm. Pågående och kommande ledarutvecklingsprogram vänder sig till chefer och ledare inom vård och omsorg och pågår under ett drygt års tid med sex träffar om vardera två dagar.

I Acceptus ledarutvecklingsprogram ingår modulerna Hållbart ledarskap, Teamutveckling, Affärsmässighet, Arbetshälsa och hållbarhet, Att leda i förändring, Kommunikativt ledarskap, Konflikthantering och chefens svåra samtal samt Digitalt ledarskap och e-hälsokunskap. En stor del ägnas också åt handledning utifrån både fiktiva och verkliga case.

Våra kursledare är sjukvårdsutbildade och har lång chefserfarenhet från vård och omsorg vilket gör att vi kan hälso- och sjukvårdens förutsättningar. Vi vet vilka utmaningar och svårigheter du som chef möter och vi kan lämna goda referenser på att vårt program gör skillnad.

Programmet genomföras med blandade grupper från olika verksamheter och kan också skräddarsys för dig som kund utifrån de behov som behöver prioriteras i din verksamhet. Hör av dig till Anna-Karin Bergström om du vill veta mer om vårt erbjudande kring ledarutveckling och utbildningar för chefer i vård och omsorg.

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.