Kunden i centrum

Jag var nyligen på besök i Skåne för att träffa såväl befintliga som blivande samarbetspartners och kunder. Min plan framåt är att göra besök i fler regioner för att lära mig mer om behov och krav som ställs på ledare och chefer i vården. Acceptus arbetar utifrån ett kvalitetsperspektiv som innebär nära kontakt med interimschefen som är ute på uppdrag, samt avstämning med uppdragsgivaren. Utifrån det kan vi fånga upp nya behov, och stämma av att allt fungerar enligt plan. Vi vill bygga långvariga relationer med våra kunder för att på bästa sätt erbjuda kompetens och erfarenheter efter behov.

Acceptus vänder sig till verksamheter inom vård och omsorg och kunden är alltid i centrum. Våra kunder sätter i sin tur patienten, den äldre, förstagångsföderskan med partner, ungdomen, individen, dig och mig i behov av vård och omsorg i centrum.

För att vi ska kunna erbjuda interimschefer av högsta kvalitet bygger vår verksamhet på kunskap som vi bygger genom långsiktiga relationer. Annars kan vi inte förstå den verklighet och det sammanhang som du som kund har. Vi arbetar med ständiga förbättringar i vår verksamhet såväl som i våra uppdrag. För att nå målet behöver vi lära känna våra kunder och ta del av synpunkter och erfarenheter för att bygga tillit och partnerskap.

Därav mitt besök i Skåne för att skapa och vårda relationer samt öka min kunskap, i syfte att finnas till hands som stöd i att hitta den bästa lösningen.

Härnäst blir det ytterligare tillfälle att bygga relationer och inhämta v kunskap på Äldreomsorgsdagarna - Jag hoppas att vi ses!

Kontakta Isa Wiman för att höra mer om hur vi jobbar med interimschefslösningar och hur vi arbetar för att matcha rätt konsult till rätt behov.

isa

Isa Wiman

Konsultchef Mellersta- Södra Sverige

Kontakta Isa

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.