Kan man skapa effektivitet av data från TakeCare?

Förutom att vara ett operativ verktyg för vårdverksamhet så ombesörjer TakeCare en mängd information av olika karaktär. Informationen i TakeCare kan utifrån en vårdgivares perspektiv vara intressant för att effektivisera verksamheten, både utifrån ett kliniskt och ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Information från TakeCare finns att tillgå via den så kallade Intelligence databasen. Härifrån kan man hämta ut data för vidare analys eller för att effektivisera olika arbetsmoment. Ett exempel på det senare är den Vaccinationsportal vi nyligen har lanserat. Men hjälp av denna tjänst överförs barnvaccinationsuppgifter direkt från TakeCare till Folkhälsomyndigheten, vilket sparar mycket tid då man slipper dubbeladministrering. Kontakta Johanna för mer information.

Vi vill lyfta dessa möjligheter samt att vi gärna tar dialoger med er för att förstå vilken data som kan skapa värde för er och hur. Vi passar även på att berätta att en av punkterna på vårt nästa TakeCare kundmöte den 6 oktober är “Utdata från TakeCare via datadepån Intelligence” där vi har bjudit in expertkompetens från Vårdprocess, Regions Stockholm.

johanna

Johanna Severin

Försäljningsansvarig digitala tjänster

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.