Hur påverkar digifysiska vårdkontakter professionen?

Årets Vitalis gav oss en mängd värdefulla insikter. Vi på Acceptus lyssnade bland annat in på olika presentationer av studier som genomförs kring utvärdering av digitala besök ur professionens perspektiv. Resultaten ger en blandad bild med behov av olika förbättringar, men vår uppfattning är ändå att responsen är överhängande positiv.

Linköpings Universitet har gjort en forskningsstudie ”Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter”. Över lag förmedlas en positiv bild beträffande att kunna kombinera digitala och fysiska patientmöten.

Socialstyrelsen har genomfört en intervjustudie i God och nära vård med regioner och privata vårdföretag om behovet av stöd kring bemötande vid digifysiska vårdkontakter. Olika professioner intervjuades för att få en bred bild av behoven av stöd och verktyg. Resultatet kommer presenteras i en rapport som publiceras i juni.

Acceptus har erbjudit plattformen NÄRA - Det digitala vårdmötet i drygt ett år. Vi bjuder nu in till ett webbinarium där vi vill dela våra erfarenheter kring hur man lyckas med ett införande samt vad som kan vara viktigt att tänka på för att hitta rätt lösning anpassat för verksamheten. Välkommen med din anmälan till "Digifysisk vård webbinarium".

johanna

Johanna Severin
Försäljningsansvarig digitala tjänster

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.