Hur en virtuell mottagning kan bidra inom diabetesvården

Digitala lösningar kan vara ett av många verktyg för att skapa individanpassad och personkoncentrerad vård. I en artikel i Läkartidningen beskrivs hur en diabetesmottagning bedrivits virtuellt under flera år i syfte att skapa tätare kontakt med patientgruppen unga vuxna. 

Digitalt vårdmöte - NÄRA

Acceptus erbjuder privata vårdgivare, oavsett verksamhetsinriktning och storlek, en skalbar, robust och säker lösning för digifysisk vård genom tjänsten NÄRA. Under 2021 erbjuder vi ett reducerat pris på vår tjänst NÄRA. Vi vill öka möjligheterna för fler att komma igång med virtuella mottagningar för att öka tillgängligheten och patientdelaktigheten.

johanna

Johanna Severin
Säljansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.