Hållbart ledarskap efter pandemin

E-hälsomyndighetens podd är väl värd att lyssna på. I senaste avsnittet hänvisades det till Post- och telestyrelsens rapport om utmaningen med digitaliseringen framåt utifrån perspektivet en jämlik digital vård och omsorg i hela landet, rapporten hittar du här.

Vi har en fortsatt resa framåt i omställningen till det nya normala efter pandemin. Vårdskulden är en del, men vikt behöver också läggas på att arbeta om hela vårdkedjan som behöver ställas om till förutsättningarna för god och nära vård. Kärnan i nära vård innebär en omställning till ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen, enligt Sveriges kommuner och regioners definition. Här spelar digitaliseringen och ett digitalt ledarskap också en stor roll.

Men hur rustar vi då ledarskapet för långsiktig hållbarhet? En lärdom vi påmints om under pandemin är behovet av återhämtning. En annan är hur vi ska säkerställa utveckling och kompetenshöjning efter pandemin. Interimschefer i ett tillfälligt ledarskap har varit en lösning som ett antal regioner har valt. En annan del handlar om det som kommer i samband med behovet av kompetensutveckling inom området digitalisering där Acceptus också har lösningar.

Acceptus är en resurs för en tryggad chefsförsörjning. Det har pandemin visat vägen för.

isa

Isa Wiman
Konsultchef - Mellersta och Södra Sverige

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.