Framtidens äldreomsorg i transformation

Vi har en äldre-boom att hantera! De närmaste 25 åren kommer antalet personer som är över 80 år att fördubblas, enligt SCB:s statistik en ökning från 500 000 till 1 miljon. Detta faktum tillsammans med de utmaningar inom äldreomsorgen som pandemin pekat ut, ger oss anledning att på allvar se över äldreomsorgens roll som arbetsgivare framöver. Behoven av arbetskraft och kompetensutveckling kommer att vara enorma.

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle har nyligen publicerat rapporten “Äldreomsorgens ständiga förändringar - om organisation, arbetsmiljö och ledarskap”. Rapporten belyser bland annat sambandet mellan vårdkvalitet och arbetsmiljö, men också ledarskapet och det orimliga antalet medarbetare som en chef har att ansvara för. Brister i ledarskapet oavsett orsak leder föga förvånande till brister i det konkreta stöd som medarbetare behöver från sin närmaste chef. Framtidens attraktiva arbetsgivare inom äldreomsorgen bör beakta det faktum att ett gott ledarskap med rimliga förutsättningar också ger en skjuts åt arbetsgivarvarumärket och definitivt en ökad kvalitet i omhändertagande av våra äldre. Väldigt snart kommer fler behövas inom omsorgen, och kompetensutveckling och gott ledarskap kommer vara en nyckel för att kunna konkurrera om de bästa medarbetarna.

Acceptus vill vara en partner i transformationen. Våra interimschefer kan med sin erfarenhet bidra i arbetet med framtidens äldreomsorg. Vi har också kursprogram för chefer och ledare inom vård och omsorg som är väl anpassade för att rusta framtidens ledarskap för en attraktiv äldreomsorg.

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.