Framgångsreceptet för lyckad implementering

Förnya, förenkla och förbättra verksamheten med stöd av ny eller bättre teknik är något många vill åstadkomma. Vi är även medvetna om att det börjar med ledarskap och förändring i kultur och verksamhetsfunktioner med individen i fokus. Men hur ska man förena dessa två aspekter för att lyckas?

Vi på Acceptus erbjuder en digital tjänst, NÄRA - Digitalt vårdmöte där vi är mycket glada för att på kort tid ha nått nöjdhet både hos vårdgivare och patienter. Utfallet gav oss vårdgivarbetyget 3,75 (av 4) och betyget för patientnöjdhet blev 3,81 (av 4)

En av Acceptus styrkor kring digitala tjänster är just vår erfarenhet av förändringsledning. Det gör att vi kan ge våra kunder det stöd de behöver för att komma igång på bästa möjliga sätt samt guidning i hur verktyget bör användas för att det i slutändan ska leda till förbättrad vård och patientnöjdhet.

Vår införandeprocess i korta drag:

Införandeprocessen lyckad implementering

 

johanna

Johanna Severin
Försäljningsansvarig digitala tjänster

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.