Förenkla hanteringen av patientfakturor

Acceptus FortNox applikationen gör det möjligt att överföra fakturor direkt till ekonomisystemet FortNox från vårdinformationssystemet TakeCare. Integrationen mellan systemen förenklar fakturahanteringen för dig som vårdgivare. Det frigör tid och ger ökad trygghet i betalningsflödet.

Genom att digitalisera processen för patientfakturor automatiseras överföringen av information från kassasystemet i TakeCare till ekonomisystemet FortNox. Detta möjliggör också hantering av utskick, påminnelser och inkassoärenden.

För mer information kontakta Johanna Severin.

johanna

Johanna Severin

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.