Förenkla hantering av barnvaccinationsuppgifter

Alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn samt vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret (NVR).

Acceptus har tillsammans med kund tagit fram en applikation som automatiskt överför vaccinationsuppgifter från TakeCare till NVR. Förutom att det ger minskat dubbelarbete så säkerställer det även GDPR-säkrad informationshantering och minskad risk för felrapportering.

Läs mer om vaccinationsportalen och kontakta oss om du är nyfiken på att komma igång.

johanna

Johanna Severin

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.