Fokus på stöd, omsorg och vård för åldersrika

I föregående nyhetsbrev aviserade vi om deltagande på Äldreomsorgs dagarna 2021. Syftet med deltagandet var påfyllning av kunskap och bygga relationer. Det var fantastiska dagar, stort engagemang, kunskap och stolthet. Vi gör skillnad på riktigt, varje dag. Deltagande chefer och ledare visade stort engagemang, och jag tog del av chefer och ledares berättelser från vardagen.

Acceptus deltagande representerades av konsultchefer och interimschefer. Vårt fokus var spåret ledarskap. Det vi kan konstatera är att det händer och är mycket på gång inom äldreomsorgen. Ledarskapets fokus inom sektorn är förväntningar på chefen, betydelsen av ledarskapet och vilka förutsättningar som finns för ett gott ledarskap.

Äldreomsorgen har under pandemin fått en hel del uppmärksamhet, den har inte alla gånger varit positiv. Verksamheterna har gjort sitt yttersta för att värna om de åldersrika, jag fastnade på Barbro Westerholms begrepp om åldersrik istället för den äldre. Pandemin fick fäste i våra SÄBOn, dessa verksamheter är ju en del av samhället och ingalunda några isolerade öar utanför, ett citat från Monica Berglund.

Dagarna bjöd på intressanta diskussioner om resilient ledarskap (Agnes Mellstrand), hållbart ledarskap som behövs för att vi ska kunna blomstra och utvecklas som den viktigaste förutsättningen för gott medarbetarskap. Spontant från publiken hördes både skratt och mummel i publiken när förutsättningar för återhämtning i vardagen lyftes upp för cheferna inom omsorgen av de åldersrika.
Alla inser värdet av återhämtning, men utrymmet i vardagen är inte alltid givet. Leif Denti lyfte fram chefen som en trädgårdsmästare snarare än superhjälten, och behovet av att arbeta med innovation och framåt blickande.

I samtalen från scenen med publiken från de berättelser som delgavs, fastnade jag för några som jag delar med mig av här;
“Skyddar vi för mycket de åldersrika i vår iver att värna - ett liv utan risker och spänning, är det värt att leva?! Var innebär det för ledarskapet, ansvarsfrågan och utformningen av omsorgen oavsett om det sker i SÄBOn eller våra hem”.
"Ingen glömmer väl “bibban” när du som anhörig och den äldre ska välja utförare av den omsorg du har rätt till... och hur omsorgen av den åldersrika ibland kunde må bra av lite fantasi och busighet vid sidan av kvalitet och kontinuerlighet”. Och ingen lämnade rummet oberörd när Sissela Kyle “naket” och personligt berättade om livet som anhörig med allt vad det innebär om maktlöshet, dåliga samvetet, otillräcklighet och inte minst tacksamhet.

Alla dessa berättelser spelar in i ledarskapet och förväntningar på chefer som möjligheter men också som utmaningar. Hur är balansen i vardagen? Uppskjutande och nedprioriterande av återhämtning trots långvarig hög intensitet och många energikrävande aktiviteter? Kortsiktighet versus långsiktighet och hållbarhet?

Ledarskapet är en av de viktigaste förutsättningar för gott medarbetarskap. Chefer behöver få förutsättningar för att leda och vara just en god förutsättning.

Låt oss på Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter hjälpa till och vara ett stöd, både rollen som interimistisk chef när det behövs, men även som ett stöd.

Jag vill avsluta med den energi som uppstod i rummet vid en av dessa korta naturliga pauser när man pratar med den personen som sitter bredvid.

Härnäst blir det ytterligare tillfälle att bygga relationer och inhämta kunskap på kommande Socialchefsdagar i Malmö - Jag hoppas att vi ses!

Kontakta Isa Wiman för att höra mer om hur vi jobbar med interimschefslösningar och hur vi arbetar för att matcha rätt konsult till rätt behov.

isa

Isa Wiman

Konsultchef Mellersta- Södra Sverige

Kontakta Isa

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.