FHM ser tre olika scenarier i höst

Scenarier ska vara del i en planering, möjliggöra för beslut och leda till att vi utforskar olika strategiska alternativ. Det är inte helt uteslutet att vi drabbas av ökad smitta av Coronaviruset i samhället igen. Med utgångspunkt från det har Folkhälsomyndigheten tagit fram tre möjliga scenarier. Scenario 0: liten ökning som leder till fortsatt smittspridning, scenario 1: måttlig ökning med risk för behov av sjukhusvård samt scenario 2: stor ökning som leder till betydande smittökning (källa SvD).

För att scenarier inte ska uppfattas som en situation som är bättre eller sämre, är det viktigt med planering i syfte att skapa en gemensam förståelse för utmaningar och förbereda sig därefter.

Acceptus interimschefer har under pandemin varit engagerade i chefs- och ledarroller inom ett antal olika områden. Vi har bland annat bidragit i samband med öppnande av covid-enheter på sjukhusen, deltagit vid uppstart och drift av vaccinationsenheter, samt medverkat i uppbyggnaden av Älvsjö sjukhus.

Vi blickar nu framåt och står redo att bidra igen. Vi har precis som vården en hel del erfarenheter som gör att vi med kort varsel kan rycka in med såväl chef som projektledarkompetens.

anette

Anette Cederberg

VD

Kontakta Anette

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.