Efterfrågan på digitala vårdtjänster ökar

Området digitala vårdtjänster växer och Acceptus kan nu presentera en portfölj av olika tjänster och system som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter.

Therese Lundgren har nyligen tillträtt i rollen som sälj och implementeringsansvarig inom området. Therese har en bakgrund som ledare inom flertalet organisationer inom hälsa samt erfarenhet av försäljning och utveckling av verksamheter.

I rollen som sälj och implementeringsansvarig är det primära fokuset att våra kunder snabbt och enkelt ska komma igång samt få stöd i verksamhetsförändringsarbete som följer när nya tjänster ska implementeras.

Therese tar ett helhetsgrepp gällande konfiguration, implementering och utbildning i systemen och finns till hands även efter projektets slut för uppföljning, support och optimering av användandet av tjänsten.

therese

Therese Lundgren

Sälj och implementeringsansvarig digitala tjänster

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.